Školenie:

Ponúkame systém školenia strojov, zákazník si môže vybrať školenie v našej továrni alebo v zákazníckej dielni. Bežné tréningové dni sú 3-5 dní.

Zákazníkovi ponúkame návod na obsluhu.

Zákazníkovi ponúkame školiace video a video obsluhy stroja.

Ponúkame službu diaľkového ovládania, ak zákazník nevie, ako obsluhovať a používať stroj.

Inštalácia:

Na požiadanie vyšleme inžinierov, aby vykonali inštaláciu a odladenie zariadenia na mieste kupujúceho. Náklady na medzinárodné obojsmerné letenky, ubytovanie, stravu a dopravu, lekársku starostlivosť hradí za inžinierov kupujúci. Kupujúci je povinný plne spolupracovať s technikom Dodávateľa a pripraviť všetky podmienky inštalácie na prevádzku.

Záruka:

Výrobca zaručuje, že tovar je vyrobený z najlepších materiálov výrobcu. Na predaný stroj bude záruka do jedného roka, v záručnom roku, akékoľvek náhradné diely poškodené v dôsledku problému s kvalitou dodávateľa, náhradné diely budú zákazníkovi dodané bezplatne, zákazník musí zaplatiť prepravné, ak hmotnosť balíka presahuje 500 gramov.

Popredajné inštalačné stroje